meisjes

Stichting Leonechild

De Stichting Leonechild stelt zich ten doel het leven van kinderen in Sierra Leone (West-Afrika) leefbaarder te maken. Dit land is door de VN geclassificeerd als land met de slechtste leefcondities ter wereld, mede ook door de Ebola uitbraak in 2015. Kinderen die voor de toekomst van het land prioriteit verdienen hebben vaak de keuze: of leren met honger of op zoek gaan naar geld/eten. Wij willen deze kinderen helpen om te zorgen dat ze op school blijven en leren lezen en schrijven. In ontwikkelingsprogramma’s wordt het leren lezen en schrijven gezien als essentieel onderdeel in de wederopbouw van een land en voor het creëren van betere kansen in de toekomst voor de kinderen zelf. Leonechild biedt daarom lunches aan op scholen in Freetown.

Leonechild is opgezet met vrijwilligers vanuit Nederland mede op initiatief van Johnson die in Sierra Leone woont.
Doel is middels kleine projecten direct hulp te kunnen bieden, zonder dat er geld wordt gespendeerd aan overhead (administratie, reiskosten etc.). Leonechild verzorgt sinds 2007  wekelijkse lunches op 2 lagere scholen in Aberdeen

Helpt u ons mee de kinderen van Sierra Leone een betere toekomst te geven?

Het Bestuur v Leonechild bestaat uit: Paul van Wilgen (voorzitter), Simon  van Huis (penningmeester) en Bianca Pijl (secretaris). Het project wordt  in Sierra Leone uitgevoerd door Johnson. Het bestuur en anderen verrichten  de activiteiten voor de stichting pro deo.

Leonechild heeft door de belastingdienst de ANBI status gekregen, hierdoor zijn giften aftrekbaar. (zie hiervoor de informatie op de site van de belastingdienst)

Hoe u kunt helpen

Voor 15 euro kunnen wij een leerling een volledig schooljaar wekelijks één lunch aanbieden. Voor 225 euro kunnen wij alle 750 leerlingen éénmalig een lunch aanbieden.

Projecten

Over Sierra Leone

Sierra Leone is een land in West-Afrika en grenst aan Guinea en Liberia en ligt ten zuiden van het in Nederland bekendere Gambia. Sierra Leone wordt door de VN gerekend tot de groep armste landen van de wereld. Het gemiddelde inkomen is $1 per dag. Het land heeft 5,6 miljoen inwoners waarvan 43% onder de 15 jaar en 11% boven de 60 jaar. De levensverwachting voor vrouwen is 42 jaar, mannen 39 jaar. Van 1000 zuigelingen sterven er 160. De hoofdstad is Freetown, andere belangrijke steden zijn Koidu (Kono), Bo en Kenema. De school waar Leonechild actie voert, Aberdeen, is een wijk van Freetown.

Sierra Leone heeft vooral internationaal bekendheid gekregen door de bloedige burgeroorlog en de ebola uitbraak in 2015. Het land is de laatste jaren bezig met de wederopbouw in een politiek stabiel klimaat. De armoede is echter nog enorm.

Schuiven naar boven